Predavanja "Pivška jezera povezujejo"

Predavanja

Občina Pivka je v sodelovanju z Društvom Drobnovratnik pripravila sklop predavanj  o Pivških presihajočih jezerih pod skupnim naslovom: Pivška jezera povezujejo.

Njihov namen je bil informiranje in osveščanje javnosti v postopku ustanavljanja zavarovanega območja na območju občine Pivka.

Razglasitev krajinskega parka na območju dela občine Pivka prinaša v prostor in  družbo nove razsežnosti. Varovanje in ohranjanje narave je ključni cilj v zavarovanih območjih, vendar to ne pomeni preprečevanja razvoja. Pomembno je, da kvalitete ohranjene narave, visoke biotske pestrosti, tradicionalne oblike rabe prostora pa tudi bogate kulturne dediščine prepoznamo kot vrednote. To prinese nove razvojne priložnosti, ki so skladne s cilji zavarovanega območja.

© 2013 Vse pravice pridržave
Izdelava: Agencija Brigada
Pravno obvestilo
Društvo drobnovratnik
Raubarkomanda 8
6230 Postojna