PIVŠKA JEZERA POVEZUJEJO - sklop predavanj ob ustanavljanju krajinskega parka

Organiziranih je bilo sedem srečanj, na katerih je s predstavitvami oziroma predavanji sodelovalo 13 predavateljev:

18. oktober 2012

Mag. Špela Habič

Pivška presihajoča jezera

15. november 2012

Mag. Slavko Polak

Živi svet Pivških presihajočih jezer

20. december 2012

Marko Slapnik

Solčavsko in KP Logarska dolina – uspešno varovanje narave in spodbujanje lokalnega razvoja

17. januar 2013

Dr. Miha Krofel

Volkovi iz slovenskih gozdov

21. februar 2013

Dr. Janja Kogovšek

Kako se pretakajo vode iz doline Pivke in kakšno vodo pijemo?

21. marec 2013

Mag. Hrvoje Oršanič

Adrijan Černelč

Majda Godina

Darja Zadnik

Dragica Bratanič

Lise Pedersen Pavšič

Kmetijstvo na Pivškem kot ponudnik domače hrane
in skrbnik pestre kmetijske krajine

11. april 2013

Dušica Kunaver

Dr. Andrej Sovinc

Čar vode v slovenski ljudski dediščini

Varstvo narave in razvojne priložnosti v krajinskem parku

 

© 2013 Vse pravice pridržave
Izdelava: Agencija Brigada
Pravno obvestilo
Društvo drobnovratnik
Raubarkomanda 8
6230 Postojna