Predstavitev Notranjskega regijskega parka

 

Od ustanovitve leta 2002 je javni zavod dosegel zgledne uspehe tako iz vidika institucije kot tudi na konkretnem varstvenem delu, kar je v regionalnem in tudi širšem smislu korak naprej v ohranjanju naravne dediščine.

Predstavitev delovanja Notranjskega regijskega parka je priložnost spoznati in dopolniti znanje o naravnih vrednotah v naši bližini. Obenem je to primer nove institucije, ki je zrasla na lokalnem nivoju in se uveljavila kot upravljavec  zavarovanega območja tudi širše. Cerkniško jezero in bližnji javorniški gozdovi so vključeni v evropsko omrežje posebnih varstvenih območij Natura 2000. Pred letom dni je bilo Cerkniško jezero z okolico  vpisano tudi na seznam ramsarskih mokrišč , kar ga uvršča med mokrišča svetovnega pomena.

Območje upravljanja Notranjskega regijskega parka vključuje poleg Cerkniškega jezera še druge naravne vrednote v občini Cerknica, načrtovano delo pa poleg ohranjanja narave obsega še marsikaj drugega, tudi popravljanje napak iz preteklosti, usklajevanje različnih interesov ter prenašanje znanja med šolske klopi.

Odprtje fotografske razstave o Cerkniškem jezeru in predstavitev dela Notranjskega regijskega parka je tudi prenos znanja – konkretno čez Javornike – še zlasti, če si priznamo, da o svoji okolici nikdar dovolj ne vemo.

© 2013 Vse pravice pridržave
Izdelava: Agencija Brigada
Pravno obvestilo
Društvo drobnovratnik
Raubarkomanda 8
6230 Postojna