Predavanje "Ris v Dinaridih"

Sodelavci projekta Dinaris so prikazali zelo zanimiv film o risu. To je vrsta, ki je bila v preteklosti na ozemlju Slovenije iztrebljena in kasneje ponovno naseljena. V primerjavi z medvedom in volkom je ris bolj ogrožen, njegova populacija je premajhna, da bi se lahko obdržala. V predstavitvi projekta DinaRis, ki poteka tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, so izpostavili ključne cilje, torej pridobitev bioloških in socioloških dognanj o risu in človekovem odnosu do njega, razviti orodja za skupno spremljanje populacije in vzpostaviti partnerstva na najvišjih znanstvenih in upravljavskih ravneh. Vse to vodi k pripravi predloga skupne strategije upravljanja z risom na območju severnih dinaridov.

© 2013 Vse pravice pridržave
Izdelava: Agencija Brigada
Pravno obvestilo
Društvo drobnovratnik
Raubarkomanda 8
6230 Postojna